Stačí jedna jízdenka…

Navigace: Idsok.cz / Stačí jedna jízdenka…

Stačí jedna jízdenka...

Jízdenka IDSOK

S jízdenkou IDSOK můžete cestovat všemi dopravními prostředky objednávanými Olomouckým krajem, a to osobními a spěšnými vlaky, příměstskými autobusy a MHD v Šumperku, Zábřehu, Olomouci, Přerově, Prostějově a Hranicích.

Pokud si nepožádáte pro cestu vlakem o jízdenku IDSOK, dostanete jízdenku Českých drah vydanou dle tarifu TR 10 a tuto nelze použít v rámci celé sítě IDSOK.

Cena jízdenky IDSOK

Cena je stanovena platným Tarifem IDSOK. Podmínkou však je dodržení časové platnosti jízdenky, která je vytištěná ve spodní části zakoupené jízdenky.
Jízdenka s uvedenou cenou
Jízdenka s uvedenou dobou platnosti

Zónové uspořádání

Území Olomouckého kraje je rozčleněno do tarifních zón, v rámci kterých je možné využívat dopravní prostředky (autobusy, osobní a spěsné vlaky a vozidla MHD) všech dopravců, jejichž linky a spoje jsou začleněny do IDSOK (Příloha č. 3 Tarifu IDSOK).

Možnost přestupů

Jednou z největších výhod IDSOK je možnost přestupů mezi dopravci, kteří jsou zahrnuti do systému IDSOK. Znamená to tedy, že na jednu jízdenku platnou pro dané zóny (zónu) v rámci její časové platnosti může cestující přestupovat na různé dopravní prostředky IDSOK.

Označení – systém IDSOK             logo_IDSOK_zkratka_negativ_barva_295px

Poznáte jej podle loga IDSOK umístěného v blízkosti předních dveří nebo na čele vozidla.

img_20160920_162105

Zde všude platí jízdenka IDSOK

JEZDĚTE S NÁMI