Otázky a odpovědi

Navigace: Idsok.cz / Otázky a odpovědi

Dotaz:
Chtěl bych se zeptat, jak využít IDSOK na trase Olomouc – Hlubočky – Mariánské Údolí, včetně MHD Olomouc. Využívám MHD v Olomouci, kde si kupuji občanské měsíční jízdné pro zónu 71. Dále občas jezdím vlakem a kupuji si jízdné dle tarifu ČD (jednosměrné nebo obousměrné Olomouc – Hlubočky – Mariánské Údolí, případně Olomouc – Hlubočky – zastávka).

Odpověď KIDSOK:
Pokud máte průkazku DPMO na MHD a měsíční občanskou jízdenku na MHD v Olomouci (zóna 71), tak při cestě do zastávky Hlubočky – Mariánské Údolí si na hlavním vlakovém nádraží v Olomouci koupíte jízdenku IDSOK za jednotlivé občanské jízdné pro zónu 75 (v ceně 9 Kč), při cestě do zastávky Hlubočky – zastávka si koupíte jízdenku IDSOK za jednotlivé občanské jízdné pro zóny 75 a 105 (v ceně 16 Kč). Při cestě zpět se postupuje obdobně (buď se dokupuje jízdenka pro zónu 75 nebo pro zóny 75 a 105), pouze při nástupu ze stanice Hlubočky-zastávka se kupuje příslušná jízdenka u průvodčího ve vlaku (neboť ve stanici není zajištěno odbavení cestujících). Při nákupu výše uvedených jízdenek resp. pro výše uvedený typ cest je nutné mít u sebe průkaz DPMO na MHD a měsíční občanskou jízdenku na MHD v Olomouci (zóna 71). Při koupi jízdenky u dopravce ČD, a. s. je nutno předem sdělit výdejci, že je požadována jízdenka IDSOK, jinak výdejce vydá automaticky jízdenku dle tarifu TR 10 (Tarif ČD pro přepravu cestujících a zavazadel) a nikoliv dle Tarifu IDSOK (jízdenka vydaná dle tarifu TR 10 platí jen pro cestu vlakem a není použitelná v systému IDSOK).

Dotaz:
Chtěla bych se zeptat na možnost zakoupení jízdenky IDSOK. Dojíždím denně z Loštic do Olomouce. Z Loštic jezdím autobusem do Moravičan, odtud vlakem do Olomouce a v Olomouci pak MHD do práce. Zajímá mě týdenní a měsíční jízdenka.
1) Kolik by stála jízdenka týdenní a kolik měsíční z Loštic do Olomouce, tak abych mohla využívat i MHD v Olomouci?
2) Je třeba nějaký průkaz?
3) Kde jízdenku můžu koupit?
4) Jak se jízdenka kupuje? Musím nahlásit všechny zóny, kterými projíždím?

Odpověď KIDSOK:
Ad1) Občanská týdenní resp. 7 denní jízdenka IDSOK stojí 432 Kč, měsíční občanská jízdenka IDSOK stojí 1 340 Kč. Každá z těchto jízdenek (s vyznačenými zónami 22, 85, 81, 72, 73 a 71) Vás opravňuje k libovolnému počtu jízd libovolnými dopravními prostředky zahrnutými do IDSOK nejen po trase z Loštic do Olomouce, ale opravňuje Vás k libovolné kombinaci jízd ve vyznačených zónách na jízdence. S těmito jízdenkami můžete tedy plně využívat i MHD v zóně 71-Olomouc.

Ad2) K zakoupení výše uvedených občanských jízdenek IDSOK je nutno předložit průkaz DPMO. IN kartu nelze v systému IDSOK použít, neboť ta se používá pouze v souvislosti s jízdným dle tarifu TR 10 (Tarif Českých drah pro vnitrostátní přepravu cestujících a zavazadel).

Ad3) Shora uvedené jízdenky lze zakoupit přímo v autobuse příměstské dopravy nebo na vlakovém nádraží s funkční výdejnou jízdenek. Při koupi jízdenky u dopravce ČD, a. s. je nutno předem sdělit výdejci, že je požadována jízdenka IDSOK, jinak výdejce vydá automaticky jízdenku dle tarifu TR 10 (Tarif ČD pro přepravu cestujících a zavazadel) – a nikoliv dle Tarifu IDSOK (jízdenka vydaná dle tarifu TR 10 platí jen pro cestu vlakem a není použitelná v systému IDSOK).

Ad4) Po předložení průkazu DPMO je nutno řidiči příměstského autobusu nebo pokladní ve výdejně jízdenek na vlakovém nádraží nahlásit čísla dopravně tarifních zón, ve kterých chcete využívat přepravních služeb. Ve Vašem případě pro Vaši hlavní přepravní potřebu z Loštic do Olomouce a zpět jsou to tato čísla zón: 22, 85, 81, 72, 73 a 71.

Pro upřesnění shora uvedeného dodáváme, že libovolnými dopravními prostředky zahrnutými do IDSOK se rozumí dopravní prostředky, které provádějí přepravu na spojích linek zahrnutých do IDSOK (v jízdních řádech je uvedeno, zda příslušná linka spadá do IDSOK). Těmito libovolnými dopravními prostředky jsou: osobní a spěšné vlaky, příměstské autobusy, tramvaje a autobusy MHD. Nepatří sem rychlíky, které nejsou součástí IDSOK.

Dotaz:
Chtěla bych touto cestou požádat o sdělení informací týkajících se dojíždění do školy na trase Šternberk-Olomouc. Dcera navštěvuje střední školu v Olomouci a dojíždí vlakem na trase Olomouc-Šternberk a zpět + využívá MHD v Olomouci. Sdělte mi prosím, kolik bude stát čtvrtletní jízdné s využitím IDSOK a jestli je možno jej zakoupit i na nádraží ve Šternberku.

Odpověď KIDSOK:
V rámci IDSOK jsou pro studenta 15 – 26 let dojíždějícího denně ze Šternberka do Olomouce do střední školy následující možnosti:

1) Zakoupení jízdenky IDSOK za měsíční (čtvrtletní se nevydává) žákovské jízdné pro zóny 101, 74 a 71 v ceně 592 Kč. Tato jízdenka opravňuje k neomezenému počtu cest po trase do školy a zpět osobními či spěšnými vlaky, autobusy příměstskými, tramvajemi a autobusy MHD. Tuto jízdenku lze zakoupit i na vlakovém nádraží ve Šternberku.

2) Zakoupení jízdenky za čtvrtletní jízdné na MHD pro zónu 71-Olomouc (platí zároveň i v systému IDSOK) v ceně 450 Kč a zakoupení jízdenky IDSOK za měsíční (čtvrtletní se nevydává) žákovské jízdné pro zóny 101, 74 v ceně 330 Kč. Jízdenka za čtvrtletní jízdné opravňuje studenta k jízdám po libovolných trasách v rámci zóny 71-Olomouc (tzn., že není vázána na trasu mezi bydlištěm a sídlem školy). Jízdenka pro zóny 101 a 74 opravňuje studenta v těchto zónách k neomezenému počtu cest po trase do školy a zpět osobními či spěšnými vlaky i příměstskými autobusy. Během cesty musí mít student u sebe jak jízdenku na MHD na zónu 71, tak jízdenku na zóny 101 a 74 k prokázání návaznosti zmíněných zón při přepravě v dopravních prostředcích příměstské dopravy z Olomouce do Šternberka a zpět. Jízdenku za čtvrtletní jízdné na MHD pro zónu 71 prodává DPMO ve svých prodejních místech (např. na vlakovém hl. nádraží v Olomouci) a jízdenku IDSOK za měsíční žákovské jízdné pro zóny 101 a 74 lze dokoupit jak v autobusech příměstské dopravy, tak na vlakových nádražích s funkčními výdejnami jízdenek.

Dotaz:
Chtěl bych se zeptat, co bude potřebovat k vyřízení jízdenky IDSOK syn, který od 1. září nastupuje na školu do Lutína a bude cestovat každou neděli z Nové Hradečné do Olomouce vlakem a v pátek zpět a každý den bude jezdit tramvají k tržnici v Olomouci, kde přestoupí na autobus do Lutína a odpoledne zpět. Mohl bych se zeptat, na které spoje může tuto nabídku využít a co si vyřídit?

Odpověď KIDSOK:
Pro Vašeho syna je vhodná následující varianta:

1) Vyřídí si žákovský průkaz 15 – 26 let (předpokládáme, že je v této věkové kategorii).

2) Na základě předloženého žákovského průkazu (např. u přepážky prodejny jízdenek pro MHD na vlakovém nádraží v Olomouci) si zakoupí jen pro zónu 71 – Olomouc buď měsíční nebo čtvrtletní anebo 10 měsíční zlevněnou jízdenku (v cenách 175 Kč/měsíc nebo 450 Kč/čtvrtletí anebo 1350 Kč/10 měsíců).

3) Na základě předloženého žákovského průkazu a současně předložené zakoupené jízdenky pro MHD si u řidiče autobusu příměstské dopravy dokoupí měsíční žákovskou jízdenku IDSOK pro zbývající zóny pro cesty mezi Olomoucí a Lutínem, tj. pro zóny č. 78 a 79 v ceně 330 Kč.

4) V pátek při cestě zpět do Nové Hradečné si dokoupí (na základě předloženého žákovského průkazu a současně předložené zakoupené jízdenky pro MHD včetně jízdenky pro zóny č. 78 a 79) buď u řidiče autobusu příměstské dopravy (tomu musí nahlásit čísla požadovaných zón) nebo na hlavním vlakovém nádraží v Olomouci u pokladních přepážek ČD jízdenku IDSOK za jednotlivé žákovské jízdné pro zbývající zóny, tj. zóny č. 74, 101, 87, 82 a 84 v ceně 26 Kč.

5) V neděli při cestě do Olomouce si u průvodčího (po předložení dokladů jako v předchozím případě a sdělení čísel zón jako v předchozím případě) zakoupí opět jízdenku IDSOK za jednotlivé žákovské jízdné v ceně 26 Kč.

6) K dalšímu pokračování v cestě mu již budou sloužit dříve zakoupené časové jízdenky IDSOK, tj. k cestám po Olomouci a k cestám mezi Olomoucí a Lutínem.

7) Výše uvedené jízdenky platí pro jízdy ve všech dopravních prostředcích zahrnutých do Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje (IDSOK), tj. v autobusech příměstské dopravy, v tramvajích a autobusech MHD, v osobních případně ve spěšných vlacích, ale neplatí v rychlících. Které linky jsou zahrnuty do IDSOK je vyznačeno v jízdních řádech, aktuální přehled je uveden v Příloze č.3 k Tarifu IDSOK.

Dotaz:
Studuji v Ostravě a bydlím v Moravskoslezském kraji a mám průkaz ISIC, tudíž nejezdím do školy v Olomouci. Je možné jezdit po Olomouckém kraji na ISIC za studentské jízdné?

Odpověď KIDSOK:
Dopravcem dovybavený průkaz ISIC slouží uvnitř Olomouckého kraje jako alternativa k žákovskému průkazu, tzn. k cestám z místa bydliště do sídla školy. Pokud bydlíte v Moravskoslezském kraji a studujete v Ostravě, nemůžete „jezdit po Olomouckém kraji na  za studentské jízdné“.  Průkazu ISIC (v podobě, v jaké Vám byl vydán původním výdejcem) můžete však využít v Olomouci jako plnohodnotného dokladu k tomu, že jste student při nákupu jízdenky za zlevněné jízdné pro cestování v MHD Olomouc – zóna 71.

KOMBI ZÓNA

KOMBI ZÓNA obsahuje více jednotlivých zón, které jsou do ní zahrnuty proto, aby byla cestujícím umožněna přeprava za stejnou cenu mezi výchozím a cílovým místem po odlišných trasách ležících v zónách příslušné KOMBI ZÓNY a tím byla rozšířena nabídka přepravních služeb. Cestující tak může využít k cestě všechny trasy ležící v zónách dané KOMBI ZÓNY, na nichž je přeprava prováděna buď osobními a spěšnými vlaky nebo autobusy či tramvajemi jezdícími v systému IDSOK. Cestující tak má k dispozici větší hustotu spojů.

Jedná se o druh jízdního dokladu IDSOK (platného v Integrovaném dopravním systému Olomouckého kraje), který se vydává pro jednotlivé kategorie cestujících v podobě časové jízdenky 7 denní (týdenní) nebo měsíční.

Příklad: Na jízdence IDSOK KOMBI ZÓNA „900 OL Prostějov“ je mimo jiné uvedeno:

 • druh časové jízdenky – např. „měsíční“,
 • jaké kategorie cestujících se týká – např. „občanská“,
 • pro jakou KOMBI ZÓNU platí – např. „900 OL Prostějov“,
 • zóny, které jsou v příslušné KOMBI ZÓNĚ obsaženy – v uvedeném příkladu jde o zóny „41, 44, 71, 77, 78, 80“.

S jízdenkou IDSOK – KOMBI ZÓNA lze tedy využít větší hustoty dopravního spojení tím, že z výchozí do cílové zastávky je možné cestovat všemi dopravními prostředky IDSOK (osobními a spěšnými vlaky, autobusy a MHD) bez ohledu na trasu linky v rámci příslušné KOMBI ZÓNY. Cestující se tak nemusí zaměřovat na konkrétní trasu příp. druh dopravy, ale na cíl své cesty.

Pomocí této jízdenky lze po dobu její platnosti v uvedené KOMBI ZÓNĚ cestovat mezi libovolnými místy, po libovolných trasách ležících v zónách 41, 44, 71, 77, 78, 80 libovolnými dopravními prostředky jezdícími v systému IDSOK (tj. osobní a spěšné vlaky, příměstské autobusy, autobusy a tramvaje MHD). Pro žáky a studenty platí zásada, že sice mohou jet po odlišných trasách, ale vždy musí být zachována logika cesty mezi bydlištěm a školou.

Každá KOMBI ZÓNA má své číselné označení a svůj název. Tyto údaje jsou tištěné na jízdence.

jizdenka

V rámci příslušné KOMBI ZÓNY lze výše uvedenou jízdenku použít pro všechny možné přepravní směry, není-li v Tarifu IDSOK v některém případě stanoveno jinak.

Níže v tabulce jsou uvedeny u každé KOMBI ZÓNY přepravní směry pod názvem „relace“, které jsou pro příslušné zóny nejvíce  charakteristické (s předpokladem největšího využívání).

Například u KOMBI ZÓNY 901 OL Náměšť je uvedena ilustrační „relace“ Olomouc – Senice na Hané – Náměšť na Hané – Drahanovice. Avšak cestující může v případě své individuální potřeby využít jízdenky IDSOK KOMBI ZÓNA 901 OL Náměšť např. v přepravním směru (relaci) Příkazy – Lutín. Cestující si může zakoupit jízdenku IDSOK KOMBI ZÓNU pro libovolné přepravní směry v rámci KOMBI ZÓNY vyznačené na jízdence.

Seznam KOMBI ZÓN a přepravních směrů

Jízdenku IDSOK KOMBI ZÓNA lze zakoupit u dopravců uvedených v následující tabulce.
U každého dopravce je uvedeno číslo KOMBI ZÓNY, kterou vydává.

dopravce-page0001

Jízdenku je možné zakoupit pro kategorii:

 1. Občanské jízdné,
 2. Zlevněné jízdné (pro děti 6 – 15 let v případě, kdy nelze cestovat na žákovské jízdné),
 3. Senior 65+,
 4. Žákovské jízdné do 15 let,
 5. Žákovské jízdné 15 – 26 let.

Podmínky jsou stejné jako u nákupu jízdenek IDSOK bez KOMBI ZÓN. Jízdenky se zónou 71, obsažené v příslušné KOMBI ZÓNĚ, jsou nepřenosné, cestující potřebuje průkazku (DPMO, žákovský průkaz /příp. dovybavený průkaz ISIC/ nebo průkaz IDSOK).

Průkaz DPMO je možné zakoupit v prodejních místech DPMO, např. ve vestibulu budovy hlavního nádraží v Olomouci.

Jízdenky IDSOK KOMBI ZÓNA se vydávají jako 7denní (týdenní) nebo měsíční, tzn. za 7denní (týdenní) nebo měsíční jízdné. Jízdenka IDSOK KOMBI ZÓNA za jednotlivé jízdné se nevydává. Platnost jízdenky je nastavena shodně jako u jízdenky IDSOK bez KOMBI ZÓNY.

 • 7 denní (týdenní) jízdenka – platí po dobu 7 bezprostředně po sobě následujících kalendářních dnů, není-li stanoveno jinak. Příslušná doba platnosti musí být na jízdence vyznačena, aby byla platná.
 • Měsíční jízdenka platí celý kalendářní měsíc, je-li počátek platnosti jízdenky stanoven na první den kalendářního měsíce. V ostatních případech, není-li určeno jinak, je platnost stanovena od počátku platnosti jízdenky do konce dne předcházejícího v následujícím kalendářním měsíci dni, který se svým číselným označením shoduje se dnem počátku platnosti jízdenky nebo do konce posledního dne následujícího kalendářního měsíce, není-li v následujícím kalendářním měsíci den, který se svým číselným označením shoduje se dnem počátku platnosti jízdného. Příslušná doba platnosti musí být na jízdence vyznačena, aby byla platná.

Cestující si může zakoupit jízdenku IDSOK KOMBI ZÓNU a k tomu „klasickou“ jízdenku IDSOK.

Příklad: Cestující pravidelně dojíždí z Bedihoště do Olomouce. Mezi Olomoucí a Prostějovem chce používat vlak i autobus. Zakoupí si jízdenku IDSOK KOMBI ZÓNU 900 OL Prostějov např. měsíční a dále si zakoupí měsíční jízdenku IDSOK na zónu 46. Jízdenky můžou mít různou časovou platnost. Cestující může kombinovat měsíční a 7 denní jízdenku. Například měsíční jízdenka IDSOK KOMBI ZÓNA 900 OL Prostějov + 7 denní jízdenku IDSOK pro zónu 46.

Další podmínky pro jízdenku IDSOK – KOMBI ZÓNA platí dle Tarifu IDSOK a SPP IDSOK.