KOMBI zóny

Navigace: Idsok.cz / KOMBI zóny

KOMBI ZÓNY

Cestujete pravidelně? Chcete ušetřit? Využíváte cestou více druhů veřejné dopravy?

S jízdenkou KOMBI ZÓNA můžete přestupovat do všech dopravních prostředků (platí pro bus, MHD, osobní a spěšné vlaky při dodržení časové platnosti jízdenky v dané kombinaci tarifních zón „Kombi zóna“ na spoje zařazené do IDSOK.

S jízdenkou KOMBI ZÓNA lze výhodně cestovat s IDSOK z výchozí do cílové zastávky všemi dopravními prostředky IDSOK (osobními a spěšnými vlaky, autobusy a MHD), bez ohledu na trasu linky. Nemusíte se tak zaměřovat na konkrétní trasu, příp. druh dopravy, ale na cíl své cesty.

KOMBI ZÓNU zakoupíte jako 7 denní a měsíční jízdenku na autobusových linkách zařazených do IDSOK provozujících příměstskou dopravu a v obsazených stanicích Českých drah.

Přepravní směry, pro které si můžete zakoupit jízdenku KOMBI ZÓNA, jsou uvedeny v přehledové tabulce, pod názvem relace.

Příklad: Cestujete z Litovle do Olomouce přes 3 zóny autobusem a přes jiné 4 zóny vlakem. Abyste mohli cestovat vlakem i autobusem a využít také MHD v Olomouci, je pro vás výhodné zakoupit si jízdní doklad KOMBI ZÓNA, který zahrnuje všechny zóny pro danou relaci Olomouc – Litovel.

V rámci Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje nyní existuje 46 KOMBI zón. Více informací najdete v přiložené brožurce.