Co je IDSOK?

Navigace: Idsok.cz / Co je IDSOK?

Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje (IDSOK) nabízí pro cestující jednotný, jednodušší a výhodný cenový systém na celém jeho území. Cestující na jediný jízdní doklad (jízdenka IDSOK) cestují v našem kraji autobusovými nebo vlakovými spoji (osobními a spěšnými) i městskou hromadnou dopravou. Čím více systém využívají jako pravidelní cestující, tím více výhod získají, primárně je totiž orientovaný na tzv. časové jízdenky (předplatné týdenní, měsíční apod.)

IDSOK spojuje a zajišťuje přestupnost v uceleném a vzájemně propojeném přepravním dopravním systému mezi více druhy veřejné osobní dopravy (osobní a spěšný vlak, bus, MHD), které jsou objednávány Olomouckým krajem nebo jeho městy.

Výhody IDSOK

 • jednotný jízdní doklad (jízdenka IDSOK) pro vlak (osobní a spěšný), bus i MHD
 • možnost přestupu mezi dopravci v rámci zakoupené zónové platnosti
 • cenově zvýhodněné předplatné jízdenky týdenní, měsíční
 • vzájemné uznávání jízdních dokladů mezi dopravci
 • jednotné tarifní a smluvní přepravní podmínky na celém území IDSOK

Dopravní prostředky IDSOK

IDSOK umožňuje na základě platné jízdenky využívat spoje:

 • příměstské a meziměstské autobusové dopravy
 • železniční dopravy ČD (osobní a spěšné vlaky)
 • městské hromadné dopravy v Olomouci, Prostějově, Přerově, Hranicích, Zábřehu a Šumperku

Autobusy, tramvaje, osobní i spěšné vlaky zařazené do systému IDSOK jsou označeny logem.

Bezkontaktní platba

 • IDSOK – bezpečné elektronické odbavení v systému
 • Využití stávajících bankovních karet cestujících
 • Možnost využití Smart Phone v rámci bankovních aplikací
 • Neguje riziko přenosu hotovostí (cestující, dopravce)
 • Pracuje a zaznamenává i v tzv. off-line režimu (bez ohledu na možnost propojení a povolení transakce)
 • Statistická výhoda pro provozovatele i objednatele (počty, druhy jízdného, místa, atd.)

Více informací o bezkontaktním odbavení naleznate zde